Fusha Date
Perdorimi

<form>
  <div class="form-group">
    <label for="txtDate1">Data</label>
    <input type="text" id="txtDate1" class="form-control ss-validation-date"required />
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
</form>

Klasa e css qe nevojitet per te kthyer nje input ne Date

ss-validation-date

Parametrat qe mund te marri fusha Date


Klasa e div-it qe do te permbaje daten bashke me ikonen e kalendarit

data-ss-validation-div-class = "test"
(Parametrat e vendosjes se ikones nuk jane te detyrueshem. Nese nuk vendosen, libraria nuk do te shfaqe ikone default. Pra, ikona mund te vendoset dhe manualisht nga programuesi)

Klasa e ikones se kalendarit

data-ss-validation-calendar-class = "fa fa-calendar"
(Parametrat e vendosjes se ikones nuk jane te detyrueshem. Nese nuk vendosen, libraria nuk do te shfaqe ikone default. Pra, ikona mund te vendoset dhe manualisht nga programuesi)

Klasa e parent te kalendarit

data-ss-validation-calendar-parent-class = "input-group-addon"
(Parametrat e vendosjes se ikones nuk jane te detyrueshem. Nese nuk vendosen, libraria nuk do te shfaqe ikone default. Pra, ikona mund te vendoset dhe manualisht nga programuesi)

Minimumi i vleres qe mund te marre data(formati dd/mm/yyyy)

data-ss-validation-date-min = "01/01/2019"

Maksimumi i vleres qe mund te marre data(formati dd/mm/yyyy)

data-ss-validation-date-max = "01/01/2019"

Mesazh i kostumizueshem per validimin

data-ss-validation-error-message = "Vendosni nje date te sakte"

Ngjyra e borderit kur ka error validimi

data-ss-validation-error-border-color = "orange"