Fusha e numrit te plotePerdorimi

<form>
  <div class="form-group">
    <label for="txtInteger1">Integer 1</label>
    <input type="text" id="txtInteger1" class="form-control ss-validation-number-integer" required  
    data-ss-validation-min="0"
    data-ss-validation-max="10" />
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
</form>

Klasa e css qe nevojitet per te kthyer nje input ne Integer

ss-validation-number-integer

Parametrat qe mund te marri fusha integer


Vlera minimale qe mund te marre fusha

data-ss-validation-min = "0"

Vlera maksimale qe mund te marre fusha

data-ss-validation-max = "10"

Mesazh i kostumizueshem per validimin

data-ss-validation-error-message = "Vendosni nje numer te sakte"

Ngjyra e borderit kur ka error validimi

data-ss-validation-error-border-color = "orange"