Shkronja e pare e madhe


Perdorimi

<form>
  <div class="form-group">
    <label for="txtFirstLetterCapital">Shkronja e pare e madhe</label>
    <input type="text" id="txtFirstLetterCapital" class="form-control ss-validation-first-letter-capital" 
    />
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
</form>

Klasa e css qe nevojitet per te bere shkronjen e pare te madhe

ss-validation-first-letter-capital

Nuk lejohet space ose enter si karakter i pare


Perdorimi

<form>
  <div class="form-group">
    <label for="txtNoSpace">Pa space</label>
    <input type="text" id="txtNoSpace" class="form-control ss-validation-nospace-first-character" 
    />
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
</form>

Klasa e css qe nevojitet per te mos lejuar space

ss-validation-nospace-first-character

Fushat required


Perdorimi

<form>
  <div class="form-group">
    <label for="txtRequired">Fushe required</label>
    <input type="text" id="txtRequired" class="form-control ss-validation-required" 
    />
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
</form>

Klasa e css qe nevojitet per te bere nje fushe required

 ss-validation-required

Kombinim i features(pa space + required + shkronja e pare e madhe)


Perdorimi

<form>
  <div class="form-group">
    <label for="txtCombination">Pa space + required + shkronja e pare e madhe</label>
    <input type="text" id="txtCombination" 
    class="form-control ss-validation-nospace-first-character ss-validation-required ss-validation-first-letter-capital" />
  </div>

  <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
  </form>

Klasa e css qe nevojitet per te bere kombinimin

ss-validation-nospace-first-character ss-validation-required ss-validation-first-letter-capital

Cfare ndodh kur nje fushe nuk perdor validimin SS


Si eshte kodi

<form>
  <div class="form-group">
    <label for="txtNoValidation">Pa validim</label>
    <input type="text" id="txtNoValidation" class="form-control" />
  </div>

  <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
  </form>


Si te veprojme nese nuk duam qe te validojme fushen


Si eshte kodi

<form>
  <div class="form-group">
    <label for="txtNoValidation1">Pa validim(e lene qellimisht)</label>
    <input type="text" id="txtNoValidation1" class="form-control ss-validation-novalidate" />
  </div>

  <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
  </form>

Klasa e css qe nevojitet per te mos validuar nje fushe

 ss-validation-novalidate

Parametra


Gjatesia maksimale e fushes

data-ss-validation-maxlength = "20"

Mesazh i kostumizueshem per validimin

data-ss-validation-error-message = "Fushe e detyrueshme"

Ngjyra e borderit kur ka error validimi

data-ss-validation-error-border-color = "orange"

Vlera minimale(numer)

data-ss-validation-min= "0"

Vlera maksimale(numer)

data-ss-validation-max= "10"

Id e datave(date fillimi - date mbarimi)

data-ss-validation-date-id= "1"

Data minimale

data-ss-validation-date-min= "01/01/1900"

Data maksimale

data-ss-validation-date-max= "01/01/2100"

Klasa e div-it qe do te permbaje daten bashke me ikonen e kalendarit

data-ss-validation-div-class = "test"

Klasa e ikones se kalendarit

data-ss-validation-calendar-class = "fa fa-calendar"