Fusha Phone(jo e detajuar)Perdorimi

<form>
  <div class="form-group">
    <label for="txtPhone1">Phone</label>
    <input type="text" id="txtPhone1" class="form-control ss-validation-phone"required />
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
</form>

Klasa e css qe nevojitet per te kthyer nje input ne Phone

ss-validation-phone

Parametrat qe mund te marri fusha Phone


Mesazh i kostumizueshem per validimin

data-ss-validation-error-message = "Vendosni nje numer telefoni te sakte"

Ngjyra e borderit kur ka error validimi

data-ss-validation-error-border-color = "orange"