Fusha Date range

Perdorimi

<div class="form-group">
  <label for="txtStartDate1">Start date 1</label><input type="text" id="txtStartDate1"
    class="form-control ss-validation-start-date"
    data-ss-validation-date-id="1"
    data-ss-validation-date-min="01/01/2019"
    data-ss-validation-date-max="20/02/2019" />
</div>

<div class="form-group">
  <label for="txtEndDate1">End date 1</label>
  <input type="text" id="txtEndDate1"
    class="form-control ss-validation-end-date"
    data-ss-validation-date-id="1"
    data-ss-validation-date-min="01/01/2019"
    data-ss-validation-date-max="20/02/2019" />
</div>

Klasa e css qe nevojitet per te kthyer nje input ne Start date

ss-validation--start-date

Klasa e css qe nevojitet per te kthyer nje input ne End date

ss-validation--end-date

Parametrat qe mund te marrin te dyja fushat


Minimumi i vleres qe mund te marre data(formati dd/mm/yyyy)

data-ss-validation-date-min = "01/01/2019"

Maksimumi i vleres qe mund te marre data(formati dd/mm/yyyy)

data-ss-validation-date-max = "01/01/2019"

Id qe do lidhe start date me end date. Pra, fusha start date me fushen end date duhet te kene kete parameter te njejte.

Ne qofte se start date ka data-ss-validation-date-id = "3" atehere te njejten do kete dhe end date

data-ss-validation-date-id = "3"
<div class="form-group">
  <label for="txtStartDate1">Start date 1</label><input type="text" id="txtStartDate1"
    class="form-control ss-validation-start-date"
    data-ss-validation-date-id="3"
    data-ss-validation-date-min="01/01/2019"
    data-ss-validation-date-max="20/02/2019" />
</div>

<div class="form-group">
  <label for="txtEndDate1">End date 1</label>
  <input type="text" id="txtEndDate1"
    class="form-control ss-validation-end-date"
    data-ss-validation-date-id="3"
    data-ss-validation-date-min="01/01/2019"
    data-ss-validation-date-max="20/02/2019" />
</div>

Mesazh i kostumizueshem per validimin

data-ss-validation-error-message = "Vendosni nje date te sakte"

Ngjyra e borderit kur ka error validimi

data-ss-validation-error-border-color = "orange"