Fusha e pershkrimitPerdorimi

<form>
  <div class="form-group">
    <label for="txtDescription1">Pershkrimi</label>
    <textarea type="text" id="txtDescription1" class="form-control ss-validation-description ss-validation-required"  
    data-ss-maxlength="20"
    data-ss-validation-error-message="Fushe e detyrueshme"
    ></textarea>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
</form>

Klasa e css qe nevojitet per te kthyer nje input ne description

ss-validation-description

Parametrat qe mund te marri fusha description


Gjatesia maksimale e fushes

data-ss-validation-maxlength = "20"

Mesazh i kostumizueshem per validimin

data-ss-validation-error-message = "Fushe e detyrueshme"

Ngjyra e borderit kur ka error validimi

data-ss-validation-error-border-color = "orange"